Nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Bikács község területén (TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007)

A projekt keretében Bikács Község belterületi csapadékvíz rendezése történik meg a legsürgősebb beavatkozást igénylő területeken. A településen visszatérő probléma, hogy nagyobb esőzések alkalmával a meglévő rendszer nem tudja a szükséges mértékben betölteni funkcióját, a földmedrű árkok részben feliszapolódtak, a nagyobb lejtésű szakaszokon kimosódtak, az érintett útszakaszokon gyakori az iszapelöntés ami komoly károkat okoz az útban és veszélyezteti a közlekedést is. Jelen fejlesztés a Hunyadi és Petőfi utcát, valamint Kistápéi településrészt érinti. A tervezett vízelvezető rendszer 1975,5 m hosszban nyílt, burkolt kialakítású árok, emelett kiépítésre kerül 6,5 m hosszban egy zárt csőszakasz, valamint moderrendezési munkák elvégzése, a szükséges iszapfogók elhelyezése, átereszek rendezése történik meg.

A támogatás mértéke

Szerződött támogatás összege: 59.433.981 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

 

 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2019. év 12. hó 31. nap

Projekt egyéb adatai:

- kedvezményezett: Bikács Község Önkormányzata

-azonosító szám: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007

-pályázat címe: Nyílt csapadékvíz elvezető  rendszer felújítása Bikács Község területén